Most Read 6 min read

Integralni projekt „Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom
obrazovanju u strojarstvu: Industrija 4.0“

Autor

Klara Jasna Žagar

objavljeno

15.4.21.

- CJELOVITI ČLANAK PREUZMI OVDJE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je u srpnju 2018. godine temeljem prijave
Zagrebačke županije kao osnivača Srednju strukovnu školu Velika Gorica Regionalnim centrom
kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru strojarstvo u partnerstvu sa Srednjom
strukovnom školom Samobor i Srednjom školom Dugo Selo.
Radi se o dva projekta od kojih je jedan vezan uz uspostavu infrastrukture Regionalnog centra
kompetentnosti kroz izgradnju triju centara izvrsnosti u sektoru strojarstva na tri lokacije, dok je drugi
projekt vezan uz razvoj ljudskih potencijala kroz brojna stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih
radnika, modernizaciju i izradu obrazovnih srednjoškolskih programa i programa obrazovanja
odraslih.

Projekt KK.09.1.3.01.0018[1]

Uz prijavitelja projekta Srednju strukovnu školu Velika Gorica u projektu kao partneri
sudjeluju Srednja strukovna škola Samobor, Srednja škola Dugo Selo i Zagrebačka županija. U
projekt su kao suradnici uključeni Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Hrvatski zavod za
zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
- Obrtnička komora Zagreb, tvrtke TEH-CUT d.o.o., ALAS-INFO d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu -
Fakultet strojarstva i brodogradnje.
Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, od svibnja 2020. do svibnja 2023. godine.
Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0
organiziran je kao jedinstveni centar izvrsnosti koji se uspostavlja na tri lokacije i to kao tri centra
izvrsnosti u sektoru strojarstva. Centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave i aditivne tehnologije
bit će uspostavljen kod Srednje strukovne škole Velika Gorica, Centar za senzoriku, automatiku i
obnovljive izvore energije kod Srednje strukovne škole u Samoboru, a Centar izvrsnosti za robotiku
kod Srednje škole Dugo Selo. Centri izvrsnosti bit će središta tehnološke, pedagoške i andragoške
izvrsnosti u sektoru strojarstva za područje Zagrebačke županije, ali i za šire okruženje.
Cilj projekta je uspostava Regionalnog centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u
strojarstvu – Industrija 4.0 povezanog s tržištem rada koji će opremljenošću i stručnim kadrovima
kao nositelj kvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućiti učenje temeljeno na
radu.
Glavne projektne aktivnosti su:
A1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije za RCK-Industrija 4.0;
A2. Priprema, objava i provedba postupka javnih nabava i ostalih nadmetanja u projektu;
A3. Građevinski radovi kod SŠVG, SSŠS i SŠDS za RCK-Industrija 4.0;
A4. Edukacija vezana uz upotrebu specijalizirane opreme;
A5. Horizontalne aktivnosti;
A6. Upravljanje projektom;
A7. Promidžba i vidljivost.
Klara Jasna Žagar 2
Projekt Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu - Industrija
4.0 dijelom se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostali dio će osigurati
Zagrebačka županija.

........


- CJELOVITI ČLANAK PREUZMI OVDJE

HRVATSKO DRUŠTVO ZA KVALITETU
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb
e-pošta: blog@hdkvaliteta.hr
OIB: 04201124440
IBAN: 04323600001101562248

Glavni urednik: Davor Markota
Design i tehnička izvedba:
Davor Markota / Quality Solutions j.d.o.o.
---