Hrvatsko društvo za kvalitetu

Mjeriteljstvo u kvaliteti i kvaliteta u mjeriteljstvu (dvodnevni seminar i raspravljaonica)

26.01.2016.

Hrvatsko društvo za kvalitetu i Hrvatsko mjeriteljsko društvo

u suradnji s tvrtkama

“European Centre for Laboratory Excellence” i Metroteka

organiziraju dvodnevni seminar i raspravljaonicu

MJERITELJSTVO U KVALITETI & KVALITETA U MJERITELJSTVU

Mjesto održavanja: Hotel I, Zagreb, Ive Robića 2
Vrijeme održavanja: 18. i 19. veljače 2016.

Program seminara možete skinuti na dnu ovog teksta, a prijaviti se možete na adresi:

http://hmd.hr/event/mjeriteljstvo-u-kvaliteti-kvaliteta-u-mjeriteljstvu/?instance_id=43

 

O seminaru

U djelotvornome sustavu upravljanja kvalitetom mjerenje ima važnu ulogu. Izreka „Što ne možeš mjeriti, time ne možeš upravljati.“ dobro je poznata svima koji se bave kvalitetom. Zbog toga je nužno uspostaviti prikladan i pouzdan sustav mjerenja koji će pridonijeti postizanju postavljenih ciljeva kvalitete. Mjerenja koja se provode mogu biti u nadzoru proizvoda (ulazna, međufazna i završna kontrola), praćenju parametara tehnoloških procesa, statističkome praćenju procesa proizvodnje, mjerenjima koja se koriste u svrhu zaštite na radu (sigurnosna i zdravstvena zaštita), zaštite okoliša itd. Upravljanje mjernom i ispitnom opremom koja se koristi u navedenim funkcijama važan je dio svakoga sustava upravljanja. Ovaj je seminar osmišljen da pruži smjernice kako ga izgraditi. Usto, na seminaru će se predstaviti i pogled sa stajališta kvalitete na razini velike tvrtke o tome kako na procese tvrtke utječe odabir mjerne i ispitne opreme i njezino umjeravanje. Također će se prikazati i uzajamni odnos tvrtkina  sustava upravljanja kvalitetom i upravljanja mjernom i ispitnom opremom te dati pregled iskustava raznih vrsta mjerenja u njezinoj praksi.   

  Mjeriteljstvo je integrirano i u svaki umjerni i ispitni laboratorij jer bez točnih, pouzdanih i usporedivih rezultata, što su cijevi mjeriteljstva, nema ni ispravnih ispitnih izvješća i umjernica. Važan je segment procesa upravljanja mjernom opremom umjeravanje koje ima svoja pravila, ponajviše opisana u normi koja služi za akreditaciju umjernih/ispitnih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025). I u ovome je slučaju kvaliteta u laboratoriju od presudne važnosti. Zato smo drugi dan i nazvali Trošak loše kvalitete u laboratoriju. Izravne su posljedice loše kvalitete u različitim segmentima rada laboratorija npr. problemi pri ocjenjivanju koje provodi akreditacijsko tijelo ili  kupac, a koje pokriva više područja rada laboratorija te neučinkovitost procesa, narušena sljedivost, što može dovesti i do gubitka akreditacije odnosno kupca. Svaki ponovljeni rad, reklamacija, popravak, izgubljeno vrijeme, čekanje, transport i sl. prevodi se u stvarni financijski gubitak laboratorija odnosno tvrtke. Da bismo utvrdili što je sve „loša kvaliteta”, potrebno je naučiti promatrati procese u organizaciji na drukčiji način – „ispod površine“. Postoje metode i alati koji pomažu otkriti gdje se nalaze skriveni troškovi, koje su vrste troškova, kako provesti procjenu tih troškova te jednostavne metode njihova izračunavanja. Koristeći se također jednostavnim, a vrlo efikasnim alatom – „Paretovu analizu“, može se utvrditi koji troškovi imaju najveći utjecaj na organizaciju, što će olakšati donošenje odluke koji problem treba prvo adresirati i eliminirati. Stečeno znanje o metodama i alatima moguće je odmah primijeniti u laboratoriju i ostalim poslovnim jedinicama te poslovanju organizacije općenito s obzirom na to da je riječ o univerzalnim principima i sistematičnome pristupu problemu koji se pri tome pretvara u priliku za stalno poboljšavanje.

 

Ciljevi seminara


Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:


• spoznati ulogu mjerne opreme u cjelokupnome sustavu osiguranja kvalitete tvrtke

• moći uspostaviti/koristiti sustav nadzora nad mjernom opremom

o odabir mjerne opreme sukladno zahtjevima korisnika, zakonskim i sigurnosnim uzancama
o uvrštenje mjerne opreme u programski sustav nadzora nad mjernom opremom
o planiranje umjeravanja
o radnje u slučaju kad mjerilo na umjeravanju ne zadovoljava specifikaciju

• moći prepoznati troškove loše kvalitete u laboratoriju

o potencijalni rizici loše kvalitete
o izračun troška loše kvalitete u laboratoriju
o analiza podataka u svrhu poboljšanja djelotvornosti i učinkovitosti procesa u laboratoriju


Kome je seminar namijenjen

• osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja kvalitetom
• rukovoditeljima i koordinatorima na području osiguranja i upravljanja kvalitetom proizvoda
• osobama zaduženim za brigu o mjernoj/ispitnoj opremi
• osoblju koje projektira, nabavlja, održava i umjerava mjernu/ispitnu opremu
• ocjeniteljima i internim auditorima
• svima ostalima koje zanima ova tema.

Pretraživanje

Glasilo HDK

Primajte naše besplatno glasilo putem emaila.

Prijavite se
© Hrvatsko društvo za kvalitetu. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja