Hrvatsko društvo za kvalitetu

O članu

Podravka Grupa je razvila i implementirala sustav sigurnosti hrane koji je baziran na HACCP principima za sve faze proizvodnje, prerade i distribucije prehrambenih proizvoda Podravka Grupe (od 2002. godine, a do 2005. godine je uspostavljen na svim proizvodnim lokacijama). Sustav sigurnosti hrane Podravka Grupe obuhvaća sve faze u poslovanju s hranom; od nadzora sirovina, proizvoda, uvjeta proizvodnje i distribucije hrane na temelju međunarodno prihvaćenog Codex Alimentarius-a CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003: Recommended international Code of Practice - General Principles of Food Hygiene, koji propisuje principe dobre prakse sustava sigurnosti hrane kao i 7 principa HACCP sustava. U razdoblju 2000. - 2007. godine Podravka Grupa je razvila, implementirala i certificirala Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000. Danas su sve proizvodne cjeline i korporativne organizacijske cjeline Podravka Grupe obuhvaćene certifikacijom prema normi ISO 9001:2008. Sustav upravljanja Podravka Grupe udovoljava i standardima sigurnosti hrane koja uvjetuju pojedina tržišta (npr. standardi IFS, BRC, NSF...).

Kontakti

Ante Starčevića 32
48000 Koprivnica
Hrvatska

Grana industrije
EAC 03: Hrana, piće i duhanski proizvodi
Akreditacije i certifikati
ISO 9001 | HACCP CODEX ALIMENTARIUS | IFS | BRC
Više o članu
Pretraživanje

Glasilo HDK

Primajte naše besplatno glasilo putem emaila.

Prijavite se
© Hrvatsko društvo za kvalitetu. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja